Program
“Czyste Powietrze”

Zapisz się

Zostaw kontakt, oddzwonimy

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Cele programu

 • Na „Czyste Powietrze” rząd zamierza przeznaczyć w ciągu 10 lat 103 mld zł.
 • Wnioski w ramach programu można składać do 2027 roku.
 • Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Podstawowe warunki wymagane do złożenia wniosku o dofinansowanie:

 • Inwestycja musi obejmować wymianę nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe.
 • Wniosek może składać osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego, bądź wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego, o dochodzie nieprzekraczającym rocznie 100 tys.

Poświadczenie własności

 • Dokument potwierdzający własność w którym musi widnieć klient to:      
  - akt własności,
  - księga wieczysta w formacie xxxx/yyyyyyyy/x,do zweryfikowania na stronie podanej poniżej: https://przegladarka ekw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/wyszukiwanieKW
 • Osoba składająca wniosek musi stanowić stronę w umowie z Polenergia Pompy Ciepła Sp. z o.o.
 • Współwłasność majątkowa w małżeństwie nie jest równoznaczna z byciem współwłaścicielem.

Zgłoś się do programu Czyste Powietrze

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Pompa ciepła
i panele fotowoltaiczne

 • Beneficjent musi być jednocześnie właścicielem licznika, do którego podłączona jest mikroinstalacja (podpisana umowa z zakładem energetycznym oraz wystawione na dane klienta zaświadczenie dla prosumenta, które załączane jest do drugiej części wniosku).
 • Wysokość dofinansowania w obu poziomach jest jednakowa i wynosi 5 000 zł.
 • Zwrot idzie bezpośrednio na konto klienta, dzięki rozdzieleniu wniosku o płatność na dwa odrębne.
 • Mikroinstalacja kwalifikująca się do dofinansowania:
        - moc od 2 do 10 kW,
        - nowa instalacja, a nie aktualizacja już istniejącej,
        - brak pozyskanych na nią innych dofinansowań.
--