7.20.2021
4 min

Zmiany w programie Czyste Powietrze – koniec dotacji na piece węglowe

1 lipca 2021 roku  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) wprowadza bardzo ważne zmiany w programie Czyste Powietrze. Zakup i montaż węglowego kotła z wykorzystaniem dofinansowania z programu "Czyste Powietrze" będzie dostępny tylko do końca roku.

Wśród dodatkowych nowości jest zwiększenie progów dochodowych, które uprawniają do wyższego poziomu dofinansowania, a także poszerzenie listy kosztów kwalifikowanych o kotły na pellet o podwyższonym standardzie

Koniec dotacji na piece węglowe

Polski rząd powoli, krok po kroku, coraz mocniej walczy ze smogiem i nadmiernym wykorzystywaniem węgla. W ramach programu „Czyste Powietrze” nie będzie już możliwości otrzymania dofinansowania na piec węglowy, co może znacząco ograniczyć ich liczbę, zmniejszając poziom smogu w Polsce. Jeśli ktoś chce jeszcze skorzystać z dotacji, musi do 31 grudnia 2021 r. złożyć wniosek o dofinansowanie, a także zakupić i zamontować piec węglowy. Niezbędna będzie także faktura wystawiona koniecznie do końca tego roku.

Czyste powietrze wspiera piece na pellet

W ramach nowych założeń programu „Czyste powietrze” będzie można ubiegać się o dofinansowanie kotła na pellet o podwyższonym standardzie. W podstawowym poziomie dofinansowania, można ubiegać się o 9 tys. zł., jednak nie więcej niż 45% faktycznie poniesionych kosztów. W wyższym progu dotacja wynosi 12 tys. zł (do 60% kosztów).

Co to jest piec na pellet?

Pellet wytwarzany jest z odnawialnych roślinnych surowców, zazwyczaj z odpadów drzewnych, które nie zawierają sztucznych dodatków. Traktowany jest jako paliwo ekologiczne i dość ekonomiczne. Średnia moc energetyczna z jego spalania wynosi 4,7–5,3 MWh/tonę. Coraz częściej staje się zamiennikiem wobec klasycznych piecy węglowych.

Ekologiczne ogrzewanie z pompą ciepła

Polacy coraz chętniej decydują się na bardziej nowoczesne, a przede wszystkim w pełni ekologiczne systemy grzewcze, takie jak pompy ciepła.  W pierwszym kwartale 2021 roku pompy ciepła odnotowały 64% wzrostu sprzedaży w porównaniu z tym samym okresem w 2020 r. Natomiast same pompy powietrzne typu monoblok odnotowały kilkukrotny wzrost sprzedaży. Co ważne, ze względu na duże zużycie prądu przez pomy ciepła, Polacy zazwyczaj decydują się na nie jako uzupełnienie do instalacji fotowoltaicznej, generującej prąd ze słońca. W ramach programu „Czyste Powietrze” można także otrzymać dofinansowanie na wspomniane pompy ciepła, sięgające 30 000 zł w przypadku połączenia z fotowoltaiką.

Zmiany w programie Czyste Powietrze

Wyższe progi dochodowe w programie Czyste Powietrze

NFOŚiGW wprowadza także zmiany w dotychczasowych progach dochodowych upoważniających do różnych poziomów dofinansowania. Celem zmiany jest dopasowanie wspomnianych progów do  programu „Stop Smog”. Więcej osób ma skorzystać bezzwrotną dotację wynoszącą do 37 tys. zł. W kontekście nowych progów NFOŚiGW podaje, że:

„Od 1 lipca 2021 r. dla gospodarstw jednoosobowych próg dochodowy wzrośnie o 229 zł niż obecnie, czyli do kwoty 2 189 zł. Z kolei dla gospodarstw wieloosobowych próg dochodowy podwyższy się o 164 zł niż obecnie, czyli do poziomu 1 564 zł na osobę”