7.20.2021
4

Polska na 4. miejscu w Europie!

Instytut Energetyki Odnawialnej przedstawia już dziewiątą edycję raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2021”.  Raport stanowi kompletne podsumowanie stanu i trendów na rynku fotowoltaiki w Polsce. Z przedstawionych danych wynika, że Polska zajęła 4. miejsce w Unii Europejskiej pod względem rocznego wzrostu mocy zainstalowanych instalacji fotowoltaicznych.

Prosumenci napędzają polski rynek

Na koniec 2020 roku w Polsce działało 3936 MW instalacji fotowoltaicznych, co oznacza bardzo duży wzrost o 2 463 MW w zaledwie 12 miesięcy. Największy wkład w przyrost nowych mocy mieli prosumenci indywidualni. Według prognoz Instytutu Energetyki Odnawialnej, Polska w 2021 roku utrzyma tak wysoką pozycję w UE kolejny rok z rzędu. IEO ocenia także, że na koniec 2021 roku moc zainstalowana w PV w Polsce może o przekroczyć 6 GW i zrównać się z mocą farm wiatrowych sprzed roku. IEO spodziewa się także, że w przyszłym roku moc zainstalowana w fotowoltaice podwoi swoją wartość z końca 2020, a na koniec 2025 roku może wynieść nawet 15 GW.

Bezpłatny raport jest dostępny do pobrania na stronie IEO  

Ireneusz Zyska, Wiceminister Klimatu, Pełnomocnik Rządu ds. OZE, komentuje wyniki raportu

Rok 2020 był przełomowy w rozwoju fotowoltaiki. Ten rok to między innymi przekroczenie progu pół miliona instalacji prosumenckich w Polsce oraz łączna moc zainstalowana na koniec roku wynosząca ponad 4 GW. W 2020 roku fotowoltaika nie tylko oparła się kryzysowi związanemu z pandemią koronawirusa, ale stała się motorem napędowym wyjścia z kryzysu. To właśnie branża fotowoltaiczna generuje nowe miejsca pracy, stały roczny przyrost mocy, a na horyzoncie są kolejne aukcje, dzięki którym zakontraktowane duże projekty będą pracować na rzecz krajowego sektora energetycznego.
Jak pokazują prognozy jest wielka szansa, aby prognoza IEO mocy zainstalowanej w fotowoltaice w 2025 roku na poziomie 15 GW się ziściła. Za kilka lat możemy być liderem europejskim pod względem przyrostu nowych mocy fotowoltaicznych.
Jako Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowujemy cały szereg rozwiązań legislacyjnych, a to wszystko po to, aby zapewnić stabilny, długofalowy rozwój branży. Jako Pełnomocnik rządu ds. OZE deklaruje moje dalsze wsparcie dla rozwoju tej gałęzi OZE w Polsce.

Z kolei Grzegorz Wiśniewski, Prezes IEO, skupił się na rozwoju przemysłu bazującego na fotowoltaice:

W 2020 roku fotowoltaika stała się hitem inwestycyjnym w energetyce i wehikułem gospodarczym. W trudnym czasie dwóch lockdown-ów wywołanych światową pandemią krajowa fotowoltaika wniosła istotny wkład w podtrzymanie procesów inwestycyjnych w wysokości 7,5 mld zł i zapewniała Polsce 35 tys. miejsc pracy.
Fotowoltaika pozwala na korzystanie z efektów wzrostu rynku różnym interesariuszom: odbiorcom energii, prosumentom, profesjonalistom rozwijającym farmy fotowoltaiczne oraz innowacyjnemu przemysłowi dostarczającemu technologie. Organizacja ESMC potwierdziła, że kraje europejskie borykają się obecnie z deficytem w handlu fotowoltaiką rzędu 7,5 mld USD rocznie, coraz bardziej uzależniając się od importu ogniw i modułów z Chin.
Dotychczas przemysł wytwórczy urządzeń dla fotowoltaiki nie był głównym beneficjentem rozwoju rynku. Rok 2020 unaocznił jednak całej UE konieczność skrócenia łańcuchów dostaw i większego uniezależnienia się od importu technologii.
Na rozwój fotowoltaiki warto patrzeć szeroko i długookresowo. Spektakularny rozwój fotowoltaiki w Polsce został zbudowany na trafieniu w odpowiednie okno czasowe spadku kosztów technologii, ale przede wszystkim bazuje on na współpracy interesariuszy, w tym przemysłu i zaufaniu do otoczenia regulacyjnego.

Partnerzy Raportu

Raport powstał we współpracy z reprezentantami branży: Corab, PCWO Energy, Strefa Energii oraz Edison Energia, Bruk-Bet Fotowoltaika, Eaton i Unimot (Avia Solar).

Patronat honorowy nad raportem objęły następujące instytucje: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Związek Banków Polskich, Giełda Papierów Wartościowych oraz Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych.