7.20.2021
2

Polska jak Francja, a nawet szybsza

W pierwszym kwartale tego roku Francja zainstalowała 546 MW nowych systemów fotowoltaicznych - wynika z danych przedstawionych przez francuski rząd. Z kolei w Polsce, według Polskich Sieci Elektroenergetycznych, w tym samym okresie zainstalowaliśmy niewiele mniej, bo 534 MW. Biorąc jednak pod uwagę, że jesteśmy  mniejszym krajem, to tak podobne przyrosty mocy, przy znacznych różnicach na zapotrzebowanie energetyczne całego kraju, świadczą o bardzo szybkim rozwoju naszego krajowego rynku fotowoltaiki - szczególnie w segmencie prosumentów.

Prosumenci napędzają Polski rynek

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że w Polsce kluczową rolę w rozwoju fotowoltaiki odgrywają prosumenci oraz ich mikroinstalacje. Należące do prosumentów mikroinstalacje mają kluczowy udział w łącznej mocy fotowoltaiki dotychczas uruchomionej w Polsce. Udział prosumentów w naszym krajowym rynku elektrowni fotowoltaicznych wynosi około 75%. Natomiast we Francji, około 65% nowych mocy pochodzi z większych systemów fotowoltaicznych o mocy powyżej 250 kW. Oznacza to, że w Polsce motorem napędowym rynku są właśnie prosumenci, a nie duże instalacje fotowoltaiczne.

Należy także zwrócić uwagę, że  liczba prosumentów w Polsce cały czas rośnie – na koniec marca przekroczyliśmy już próg pół miliona prosumentów. Z kolei łączna moc instalacji prosumenckich zwiększyła się do 3296 MW, podczas gdy moc wszystkich instalacji wyniosła 4 475,1 MW. Natomiast we Francji, do końca marca łączna zainstalowana energia słoneczna osiągnęła 11,5 GW.  Produkcja energii słonecznej stanowiła 1,4% całkowitego francuskiego zużycia energii elektrycznej w pierwszym kwartale, co oznacza spadek o 0,2 punktu procentowego rok do roku.