7.20.2021
3

Obowiązek montowania fotowoltaiki na dachu

Niemieckie domy będą coraz bardziej ekologiczne. Dzieje się tak w związku z prowadzeniem nowego prawa - obowiązku montażu fotowoltaiki na nowych budynkach oraz tam, gdzie dokonano remontu dachu.

Niemcy są jednym z liderów światowej branży fotowoltaicznej i odnawialnych źródeł energii. Politykom zależy, aby OZE stanowiły kluczową rolę w budowaniu bezpieczeństwa energetycznego kraju. Do końca 2030 roku Niemcy chcą, aby elektrownie słoneczne w całym kraju miały łączną moc 150 GW, podczas gdy aktualnie wynosi ona około 55 GW. I chociaż to kilkukrotnie więcej niż w Polsce, to tempo rozwoju niemieckiej fotowoltaiki musi przyspieszyć, aby zrealizować wspomniany cel.

Sposobem na to może być zwiększenie liczby mikroinstalacji poprzez wprowadzenie obowiązku  instalacji fotowoltaki przez wszystkie osoby, które zdecydują się na nowy dom lub dokonają remontu dachu. Co ciekawe, zmiany mają obowiązywać od przyszłego roku, czyli od momentu, w którym Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje wprowadzić w Polsce nowe regulacje dotyczące prosumentów, które według wielu ekspertów mogą znacząco ograniczyć rozwój fotowoltaiki w naszym kraju.

Nowe instalacje fotowoltaiczne w Polsce

W 2019 r. Polacy rozpoczęli budowę ponad 90 tysięcy nowych domów. Jednocześnie warto zaznaczyć, że na koniec 2019 r. w naszym kraju było ok. 149 tysięcy prosumentów, a na koniec 2018 r.  51 tysięcy. Oznacza to, że w tamtym roku przybyło w Polsce 98 tysięcy nowych prosumentów i 90 tys. domów. Wprowadzenie w Polsce podobnego prawa jak w Niemczech mogłoby zatem znacząco przyspieszyć rozwój fotowoltaiki. Ito mimo faktu, że bez tych regulacji i tak rośnie szybko. Aktualnie mamy ponad600 tys. mikroinstlaacji i zajmujemy 4 miejsce w Europie pod względem przyrostu mocy.

Regulacje w fotowoltaice trudne do wprowadzenia

Jednak nawet w Niemczech wprowadzenie wspomnianych zmian może nie być takie proste. Część ekspertów i przedstawicieli konsumentów podkreśla, że nowe regulacje powinny w pierwszej kolejności dotyczyć budynków firm i użyteczności publicznej. Jednocześnie rzecznicy konsumentów podkreślają, że wprowadzając nowe obowiązki na konsumentów należy także zmienić przepisy dotyczące magazynowania energii.