7.20.2021
3

Ministerstwo Klimatu broni swoich propozycji

Mimo licznych głosów krytyki na temat projektu nowelizacji Prawa energetycznego i ustawy o odnawialnych źródłach energii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska dalej broni swoich rozwiązań. Według ministerstwa w nowym systemie prosumenci zaoszczędzą około 1500 zł rocznie. Projekt nowelizacji jest aktualnie na etapie konsultacji społecznych i międzyresortowych.

Przypomnijmy, MKiŚ przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii.  Najważniejszą proponowaną zmianą, budzącą wiele kontrowersji, jest rezygnacja z dotychczasowego systemu opustów i zastąpienie go systemem sprzedaży i odkupu energii.

Co to oznacza w praktyce? Od 1 stycznia 2022 r. nowi prosumenci będą sprzedawać nadwyżki energii po średniej cenie w poprzednim kwartale oraz kupować ją po cenach, które będą obowiązywać w momencie zapotrzebowania (zakupu). Oznacza to, że będą sprzedawać tanio, a kupować drożej – nawet 2-krotnie.  

Cześć ekspertów, organizacji branżowych oraz firm z branży uważa, że proponowane zmiany doprowadzą do załamania rynku fotowoltaiki w naszym kraju. Wpłynie na to wzrost cen energii, wydłużenie się czasu zwrotu z inwestycji w mikroinstalacje fotowoltaiczne oraz bardzo duży spadek zainteresowania takimi instalacjami. A co na to Ministerstwo Klimatu i Środowiska?

„Proponowane zmiany w zakresie nowej koncepcji systemu prosumenckiego są niezbędne dla stabilnego rozwoju tego obszaru. Jest to kolejny etap transformacji polskiego rynku energii elektrycznej, która  jest niezbędna by zapewnić konsumentom i aktywnym odbiorcom ważną rolę w zapewnianiu elastyczności systemu elektroenergetycznego. Bez niej  niemożliwe będzie zwiększanie roli energetyki rozproszonej w naszym systemie elektroenergetycznym.”

Ministerstwo podkreśla także, że nowe regulacje są  spójne z wymogami unijnej dyrektywy 2019/944 w zakresie oddzielnego rozliczania wprowadzonej i pobranej z sieci energii elektrycznej.

1000 zł czy 1500 zł oszczędności?

Najważniejsze jednak pozostaje kwestia wyliczeń potencjalnych oszczędności – i tutaj wszystko zależy od perspektywy. Według ekspertów z WysokieNapiecie.pl, w dotychczas obowiązującym systemie, czteroosobowa polska rodzina z fotowoltaiką oszczędzała rocznie około 3000 zł.  Po zmianie systemu rozliczeń, ta sama rodzina zaoszczędzi już tylko 1000 zł, czyli w praktyce oszczędności prosumentów spadną o 2000 zł. Ministerstwo Klimatu przewiduje, że prosumenci funkcjonujący na nowych zasadach oszczędzą 1500 zł:

„Zgodnie z przeprowadzoną analizą, biorąc pod uwagę planowane wsparcie z programu „Mój Prąd’ oraz ulgę podatkową, prosument w nowym systemie zaoszczędza około 1500 zł rocznie, w przypadku przejścia na taryfę G12. Jest to oszczędność około 48 proc., w porównaniu do gospodarstwa bez instalacji PV.”

Magazynowanie energii jako przyszłe rozwiązanie

Według Ministerstwa Klimatu nowe regulacje tworzą możliwości na nowe modele biznesowe oparte na magazynowaniu wyprodukowanej energii:

„Wykorzystanie potencjału nowych podmiotów, oferujących magazynowanie energii w rzeczywistych magazynach, pozwoli na zastąpienie obecnie funkcjonujących wirtualnych sposobów przechowywania energii w sieci. Pojawienie się na rynku agregatorów i magazynów wpłynie na większe zdolności regulacyjne systemu, umożliwiając tym samym zwiększanie udziału OZE w krajowym miksie energetycznym”

Ministerstwo podkreśla także, że w przyszłości mogą powstać systemy wsparcia finansowego dla prosumentów na ich własne magazyny energii. Mogą w tym pomóc m.in. takie programy jak Mój Prąd.