2.21.2022

Był „Mój Prąd” – czas na „Moje Ciepło”

Jak podaje NFOŚiGW – niedługo ruszy nowy program dotacyjny, przeznaczony na dofinansowanie zakupu i montażu pompy ciepła dla nowych domów. Z zapowiedzi wiemy, że budżet przewidziany w tym programie ma wynieść 600 mln zł a wypłata przewidziana na jednego beneficjenta mieści się w przedziale od 7 do 21 tyś. zł (co stanowi 30 do 45 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji).

 

Start programu zaplanowano na przełom I i II kwartału 2022 r. i dotyczyć on będzie jedynie nowych nieruchomości o podwyższonym standardzie energetycznym, czyli takich, których zapotrzebowanie na nieodnawialną energię wynosi nie więcej niż 63 kWh (ogrzewanie, wentylacja i ciepła woda użytkowa). Próg ten dotyczyć będzie jedynie wniosków złożonych w roku 2022 – w kolejnych latach zostanie on zmniejszony do poziomu 55 kWh na metr kw. nieruchomości w ciągu roku.

 

Tak jak w pozostałych programach typu „Mój Prąd” – wypłata środków następuje dopiero po poniesieniu przez inwestora kosztów zakupu i montażu pompy, oznacza to w praktyce, że wniosek może zostać złożony dopiero po uruchomieniu pompy ciepła.

 

Kluczową informacją jest również to, że wniosek MUSI być złożony przed zawiadomieniem o zakończeniu budowy lub przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie nieruchomości (wyjątkiem jest sytuacja, w której zawiadomienie bądź uzyskana zgoda nastąpiła po 1 stycznia 2022 r.).

Obserwując duże zainteresowanie innymi programami (np. „Czyste Powietrze”), możemy przewidywać, że i ten program będzie cieszył się dużym zainteresowaniem odbiorców – z racji swojej atrakcyjności i ograniczonych możliwości wyboru innych systemów grzewczych dla domów jednorodzinnych (do dyspozycji inwestorów pozostają ogrzewanie elektryczne i gazowe, które w ostatnim czasie stały się ekonomicznie nieopłacalne a dodatkowo w przypadku ogrzewania gazowego – występują problemy przyłączeniowe i brak możliwości instalacyjnej w niektórych lokalizacjach).

 

Podsumowując – widząc stale rosnące ceny surowców, przepisy ograniczające możliwość instalacyjną nieefektywnych źródeł ogrzewania w nowych nieruchomościach – wybór pompy ciepła staje się bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem zwłaszcza w połączeniu z planowanymi dofinansowaniami.

Szczegóły programu: 

https://www.gov.pl/web/nfosigw/beda-duze-dotacje-do-pomp-ciepla-w-nowo-budowanych-domach-nfosigw-wkrotce-oglosi-nabor-w-programie-moje-cieplo